Δεν υπάρχει άμεσος, κίνδυνος για τους 600 εργαζόμενους, την τύχη των οποίων επικαλέστηκε ο Νίκος Κοκλώνης, αναφορικά με τον έλεγχο που γίνεται εις βάρος του.

Αδέσμευτοι, δηλαδή χωρίς περιορισμό κίνησης για το σκοπό που έχουν ανοιχθεί και μόνο, παραμένουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί ή ο τραπεζικός λογαριασμός μισθοδοσίας των εταιριών του επιχειρηματία- τηλεοπτικού παραγωγού και τηλεπαρουσιαστή, Νίκου Κοκλώνη, ο οποίος ελέγχεται με βάση πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Η αποκάλυψη αυτή, λύνει και τον γρίφο για τι μέλλει γενέσθαι με τις εταιρίες του τηλεοπτικού παραγωγού αλλά και τους 600 εργαζόμενους που επικαλέστηκε, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του dikastiko.gr τόσο το πόρισμα που φέρει την υπογραφή του επικεφαλής της Αρχής και αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ε.τ , Χαρ. Βουρλιώτη, όσο και ο νόμος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προβλέπει τη δυνατότητα να εξαιρούνται της δέσμευσης οι λογαριασμοί μισθοδοσίας.

Η διάταξη του νόμου
Σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν.4557 /2018 (παρ. 1) αναφέρεται πως “η επιβολή της δέσμευσης δεν κωλύει το άνοιγμα νέων τραπεζικών λογαριασμών για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά βιοτικών και επαγγελματικών αναγκών εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η δέσμευση. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται υποχρεωτικά μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας και ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας ή ο ανακριτής για τις διενεργούμενες συναλλαγές.

Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει το τραπεζικό απόρρητο”. Μάλιστα ειδικά για επιβολή δέσμευσης από την Αρχή αναφέρεται πως “είναι δυνατόν, επίσης, να εξαιρεθούν από τη δέσμευση, ολικά ή μερικά, τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους κατατίθενται μισθοί, συντάξεις ή ανάλογες πρόσοδοι εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η δέσμευση”.

Αναφέρεται επίσης πως “…εξαιρούνται τα ποσά που είναι αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης, συντήρησης ή λειτουργίας των ενδιαφερόμενων προσώπων ή των οικογενειών τους, των εξόδων για τη νομική τους υποστήριξη και των βασικών εξόδων για τη διατήρηση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων.

Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, με αίτησή τους που απευθύνεται στην αρμόδια δικαστική αρχή ενώπιον της οποία εκκρεμεί η υπόθεση ή με την προσφυγή ή την αίτηση που προβλέπεται στις παρ. 4, 5 και 6, μπορούν να ζητούν την αποδέσμευση συγκεκριμένων ποσών για τους παραπάνω λόγους”.

Πηγή: madata.gr