Μέχρι και σήμερα, Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου στις 23:59, θα μπορούν να κάνουν αίτηση για την χορήγηση της επιταγής ακρίβειας ύψους 250 ευρώ όλοι οι ΑΦΜ μη επιδοτούμενων μακροχρόνια ανέργων που έχουν συμπληρώσει από 12-24 μήνες συνεχόμενης ανεργίας.

Υπενθυμίζεται πως δικαιούχοι της επιταγής είναι οι μακροχρόνια άνεργοι του ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) που πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ για διάστημα πάνω από 12 και έως 24 μήνες στις 30.11.2022
Δεν είναι δικαιούχοι άλλης παροχής, επιδόματος, βοηθήματος ή ενίσχυσης της ΔΥΠΑ, του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, των οικονομικών παροχών που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία ή του Επιδόματος Παιδιού
Πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του Επιδόματος Θέρμανσης 2021, κατά το φορολογικό έτος 2021, δηλαδή έως 14.000 ευρώ για άγαμους, 20.000 ευρώ για έγγαμους προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο, ή 23.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Βήμα-βήμα η διαδικασία
Η διαδικασία για την καταβολή της επιταγής ακρίβειας ύψους 250 ευρώ έχει ως εξής: 
Οι δυνητικά δικαιούχοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς TaxisNet
Καταχωρούν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) για την καταβολή της ενίσχυσης, καθώς και την οικογενειακή κατάσταση
Η ΔΥΠΑ ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία αρμόδιων φορέων (ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ, ΓΓΠΣΔΔ)
Η καταβολή της επιταγής ακρίβειας γίνεται αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, οι οποίοι πιστώνονται εντός 3 εργάσιμων ημερών. Επισημαίνεται ότι μόνο όσοι ήταν μακροχρόνια άνεργοι πάνω από 12 και έως 24 μήνες στις 30.11.2022 μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα και να καταχωρίσουν ΙΒΑΝ.
Τέλος, δεν απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών και δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Πηγή: madata.gr