Ολοένα και περισσότεροι δανειολήπτες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις πληρωμές και φοβούνται ότι θα χάσουν τα σπίτια τους.
Θηλιά στον λαιμό των καταναλωτών τα δάνεια, με τους δανειολήπτες να ανακαλύπτουν με τρόμο πως, φτάνουν με την αύξηση των επιτοκίων, να πληρώνουν επιπλέον ακόμα και το ισόποσο τριών δόσεων επιπλέον κάθε χρόνο.

Οι αυξήσεις αφορούν στα πράσινα δάνεια, αυτά που έχουν ρυθμιστεί. Η αύξηση των επιτοκίων έχει φέρει αύξηση στις δόσεις με αποτέλεσμα, τα  ρυθμισμένα δάνεια κινδυνεύουν να «κοκκινίσουν».

Οι αυξήσεις αυτές ξεκίνησαν από τον Ιούνιο του 2021, όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε τα επιτόκια.

Δάνειο 100.000 € (κυμαινόμενο) – 15ετίας
Επιτόκιο 2%: Μηνιαίο δόση 644 €

Επιτόκιο 4%: Μηνιαία δόση 745 €

Επιτόκιο 4,5%: Μηνιαία δόση 771 €

Αύξηση: 127 €/μήνα ή 1.524 €/έτος

Δάνειο 100.000 € (κυμαινόμενο) – 20ετίας
Επιτόκιο 3%: Μηνιαία δόση 560 €

Επιτόκιο 4,5%: Μηνιαία δόση 640 €

Αύξηση: 80 €/μήνα ή 960 €/έτος

Αυτό είναι το σχέδιο επιδότησης δανείων
Το σχέδιο επιδότησης δανείων αφορά τα ευάλωτα νοικοκυριά. Κριτήρια είναι το ετήσιο εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία, με την επιδότηση να ξεκινά από τις αρχές του 2023.

Άγαμοι:Έως 7.000 € ετήσιο εισόδημα

Έγγαμοι: Από 10.500 € έως 21.000 € ετήσιο εισόδημα

Ποσοστό επιδότησης: 50% αύξησης επιτοκίων

Διάρκεια επιδότησης: 12 μήνες και αφορά τα ενήμερα στεγαστικά ή επιχειρηματικά δάνεια

Προϋποθέσεις:

-Υποθήκη: 1 ης κατοικίας

-Αξία 1 ης κατοικίας: Έως 180.000 € (αντικειμενική)

Καταθέσεις: Έως 7.000 € + 3.500 €/μέλος οικογένειας

Επιβαρύνσεις προμηθειών
Εξέταση προμηθειών: Κάθε τράπεζα χωριστά

Καμία συγκεκριμένη δέσμευση από τράπεζες

Οι επιβαρύνσεις προμηθειών αφορούν το σύνολο το πελατών (όχι μόνο τους ευάλωτους)

Πηγή: madata.gr