Η Σάντρα μετά το Σόι Σου δέχτηκε προτάσεις για σειρές αλλά όλοι οι δρόμοι την οδήγησαν στη Νομική
Πηγή: madata.gr