Πρόστιμο 742.000 ευρώ από το Υπ. Ανάπτυξης στην εταιρεία κατεψυγμένων λαχανικών ΑΙΝΟΣ ΑΕΒΕ
Πηγή: madata.gr